top of page

Waarom zou je nog via een tussenpersoon verzekeren?

Online tijdperk

Zoals we allemaal weten leven we in een online tijdperk. Dit

​​merken we alle dagen en de meeste mensen zelfs (nagenoeg) ieder moment van de dag. We surfen dagelijks (uren) op het internet. We hebben Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest. We spelen online spelletjes op bijvoorbeeld computer, xbox, of playstation. We mailen, we appen, we skypen, noem het allemaal maar op.

Het is mogelijk om d.m.v. een app online de temperatuur in huis te regelen zodat het lekker behaaglijk is als we thuiskomen. TV programma's kunnen op afstand worden opgenomen (voor zover dat nog nodig is aangezien het merendeel op ieder moment van de dag is terug te kijken...). Onze dagelijkse boodschappen kunnen we online doen. Kleding, schoenen, meubels, fietsen, we hoeven er het huis niet meer voor uit als we daar geen zin in hebben. Kortom, de online wereld is niet meer weg te denken uit onze maatschappij!

Nog maar enkele jaren geleden waren we vooral offline georriënteerd, maar nu zitten zowel particulieren, als ook bedrijven met de 'handen in het haar' (voor zover dat voor bedrijven überhaupt mogelijk is....😉) als het internet plat ligt. Een groot deel van onze dagelijkse bezigheden is afhankelijk van het internet.

Online verzekeren

Ook verzekeringen kunnen, vooral voor particulieren, tegenwoordig (redelijk) eenvoudig online gesloten worden. Via vergelijkingssites, rechtstreeks bij een verzekeraar, via een aantal grotere winkelketens.... en zo zijn er nog wel een paar mogelijkheden te noemen.

Als dit zo makkelijk is, is het dan nog wel nodig om een tussenpersoon in te schakelen? Je zou bijna zeggen van niet..... Toch merken wij dagelijks dat veel mensen die in het verleden een of meerdere verzekeringen online gesloten hebben toch weer een beroep doen op de diensten van een tussenpersoon. Veelal heeft dit te maken met de ervaringen die zij hebben opgedaan met online gesloten verzekeringen.

Want hoe makkelijk het ook is om online een verzekering te regelen, het vergt toch de nodige tijd en kennis om online 'uit de voeten te kunnen'.

Wat kunnen nadelen zijn van online verzekeren?

Hoewel het voor menigeen misschien goed te doen is om de verzekeringen online te regelen, blijkt dat het voor veel mensen niet is wat ze er van verwachten. Dit heeft niet alleen te maken met de benodigde kennis van verzekeringen, maar ook met prioriteiten. Veel mensen hebben helemaal geen zin om zich met verzekeringen bezig te houden. Voor veel mensen is verzekeren een noodzakelijk kwaad en men gunt zich de tijd niet om zich hierin te verdiepen.

Dit gebrek aan kennis en motivatie om zich in de verzekeringswereld te verdiepen kan leiden tot de nodige ongewenste gevolgen, zoals:

 • Dubbele dekkingen, omdat er meerdere verzekeringen blijken te zijn gesloten voor (deels) dezelfde risico's (bijvoorbeeld een dekking voor inboedel op een reisverzekering, terwijl deze ook al verzekerd is op een buitenshuisdekking op de inboedelverzekering);

 • Hiaten in dekking, omdat men in de veronderstelling is dat een bepaald risico op een verzekering gedekt is terwijl dit niet het geval blijkt te zijn;

 • Een boel rompslomp in geval van schade. Vooral op het moment dat een schade verhaald dient te worden op een aansprakelijke derde (een goede rechtsbijstandverzekering kan hierbij (deels) een oplossing bieden);

 • De gesloten verzekering bood op het moment van sluiten de gewenste dekking, maar door wijzigingen in wet- en/of regelgeving had er e.e.a. aangepast moeten worden;

 • etc.;

 • etc.;

 • etc.

Hoewel niet alle tussenpersonen voor alle klanten dezelfde service bieden, kunnen bovenstaande punten in veel gevallen voorkomen worden door de verzekeringen via een tussenpersoon te regelen!

Wat heeft een tussenpersoon u te bieden?

Sluit je de verzekeringen via een tussenpersoon, dan kun je er (tenzij anders afgesproken) vanuit gaan dat de betreffende tussenpersoon je volledig ontzorgd op het gebied van verzekeringen. Hierbij moet je denken aan:

 • Door zijn kennis, ervaring en contacten met verzekeraars kan een tussenpersoon jou voorzien van het juiste advies voor wat betreft de te sluiten verzekeringen. Wat voor de een een goede verzekering is hoeft dat voor een ander niet te zijn;

 • Is er sprake van schade, dan kan de tussenpersoon ingeschakeld worden om de afwikkeling daarvan op zich te nemen. Er zullen de nodige brieven naar verzekeraars (al dan niet van een tegenpartij) gestuurd moeten worden. Er zal wellicht een expert ingeschakeld worden en wellicht is het verstandig om een contra-expert in te schakelen (niet alle verzekeraars wijzen verzekerden op deze mogelijkheid!);

 • Doen zich tariefs- en/of dekkingswijzigingen voor waardoor het beter is om een verzekering over te sluiten naar een andere verzekeraar, dan kan de tussenpersoon dit regelen;

 • Zijn er vragen, of onduidelijkheden, dan kan er contact opgenomen worden met de tussenpersoon (vast aanspreekpunt). Ook wanneer er alleen informatie gewenst is, dan staat de tussenpersoon voor je klaar (dit is bij lang niet alle online gesloten verzekeringen vanzelfsprekend!);

 • Doordat de tussenpersoon over het volledige dossier beschikt kan worden voorkomen dat de verschillende verzekeringen elkaar overlappen (wat leidt tot onnodig hoge premies!), of dat bepaalde risico's niet verzekerd zijn terwijl dit wel gewenst is, maar de klant niet van de mogelijkheid, of de noodzaak op de hoogte is.

Naast deze voordelen wordt vaak verondersteld dat het voordeliger is om verzekeringen online te sluiten. Maar is dat wel zo? Een tussenpersoon kan in veel gevallen dezelfde verzekering voor u regelen tegen dezelfde premie als wanneer de verzekering online gesloten wordt. In sommige gevallen betaal je bij een tussenpersoon zelfs een lagere premie!

Of je gebruik wenst te maken van de diensten van een tussenpersoon is natuurlijk voor een ieder verschillend. Ben je goed thuis in de verzekeringswereld en wil je hier tijd aan besteden, dan kun je je verzekeringen online regelen. Houdt er dan wel rekening mee dat je veel zelf zult moeten doen en dat je niet in alle gevallen op de hoogte zult worden gehouden van wijzigingen in wet- en regelgeving. Je zult zelf in de gaten moeten houden of er veranderingen in de verzekeringen dienen te worden aangebracht. Wil je er zeker van zijn dat je goed verzekerd bent, laat je dan bijstaan door een tussenpersoon. Als je daar goede afspraken mee maakt, dan ben je VERZEKERD VAN EEN GOED ADVIES!

Contactgegevens

 

AssurantieAdvies Jonker

Erica 36

8471 WL  Wolvega

 

06-11730906

rjonker@assurantieadviesjonker.nl

 

KvK 56534108

AFM 12041548

Recente berichten
Archief
Volg ons op
 • Twitter Basic Square
 • Facebook Basic Square
bottom of page