top of page

Clausule inbraakpreventie

Clausule 'Inbraakpreventie'

Inbraakpreventie is voor bedrijven vaak een must. Niet

alleen voor de eigen gemoedsrust, maar zeker ook voor het verkrijgen van een goede verzekering.

Uiteraard dient de beveiligingsinstallatie vervolgens in werkvaardige toestand gehouden en ingeschakeld te worden op het moment dat er niemand meer met toestemming van de verzekerde in de beveiligde bedrijfsruimte aanwezig is. Kan de installatie, om wat voor reden dan ook, tijdelijk niet ingeschakeld worden, dan dient dit direct aan de verzekeraar doorgegeven te worden en verzekerde zal dan maatregelen moeten treffen om inbraak, of diefstal te voorkomen. Tevens dient de installatie zo snel mogelijk gerepareerd te worden, zodat er weer voldaan wordt aan de gestelde eisen.

Niet voldaan aan de clausule-eisen

Net als bij de clausule 'Elektrische installatie' is er sprake van een garantieclausule. Dit houdt in dat de verzekerde voldaan moet hebben aan hetgeen in deze clausule vermeld staat. Ontstaat er schade en verzekerde kan niet aantonen dat aan de in de clausule geëiste voorwaarden is voldaan, dan is de verzekeraar niet verplicht tot schadevergoeding over te gaan. Kan verzekerde aantonen dat de schade niet veroorzaakt, of vergroot is, door het niet nakomen van het gestelde in de garantieclausule (er is geen causaal verband tussen de schade-oorzaak en het niet voldoen aan de eisen in de garantieclausule), dan zal de schade wel door de verzekeraar vergoed worden.

Het hierboven vermelde is niet door alle verzekeraars exact op dezelfde wijze vastgelegd in de polisvoorwaarden, of losse clausule. Kijkt dit dus goed na om teleurstelling in geval van schade te voorkomen. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u graag van dienst!

Contactgegevens

 

AssurantieAdvies Jonker

Erica 36

8471 WL  Wolvega

 

06-11730906

rjonker@assurantieadviesjonker.nl

 

KvK 56534108

AFM 12041548

Recente berichten
Archief
Volg ons op
  • Twitter Basic Square
  • Facebook Basic Square
bottom of page