top of page

Clausule elektrische installaties

Clausule 'Elektrische installaties'

Schade door niet goed functionerende elektrische ​installaties is een van de meest voorkomende schadeoorzaken. Het is dan ook niet voor niets dat verzekeraars veel waarde hechten aan een goed onderhoud van de elektrische installatie bij (met name) bedrijven.

​​Op de meeste zakelijke brandverzekeringen is de clausule 'Elektrische installaties' dan ook als garantieclausule aan de verzekering gekoppeld. Dit houdt in dat de verzekerde voldaan moet hebben aan hetgeen in deze clausule vermeld staat. Ontstaat er schade en verzekerde kan niet aantonen dat aan de in de clausule geëiste voorwaarden is voldaan, dan is de verzekeraar niet verplicht tot schadevergoeding over te gaan. Kan verzekerde aantonen dat de schade niet veroorzaakt, of vergroot is, door het niet nakomen van het gestelde in de garantieclausule (er is geen causaal verband tussen de schade-oorzaak en het niet voldoen aan de eisen in de garantieclausule), dan zal de schade wel door de verzekeraar vergoed worden.

De tekst van de clausule 'elektrische installaties' is niet bij alle verzekeraars gelijk. Een clausule die met regelmaat wordt gehanteerd is de volgende:

'De verzekerde garandeert aan de maatschappij en deze verzekering geschiedt daarom ook op de uitdrukkelijke voorwaarde dat tenminste om de vijf jaar door een erkend elektrotechnisch bureau wordt gecontroleerd, of de elektrische installatie voldoet aan de norm NEN 1010 (veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties). Tevens wordt de elektrische installatie onderhouden overeenkomstig NEN 3140, waarbij geconstateerde gebreken direct dienen te worden hersteld. De maatschappij dient in het bezit te worden gesteld van een kopie certificaat NEN 3140.'

Gevolgen schade a.g.v. de elektrische installatie

Los van deze clausule hoopt een ieder natuurlijk nooit met schade te maken te krijgen. En al helemaal niet met schade door de elektrische installatie. Schade door de elektrische installatie lijdt (in de meeste gevallen) tot brandschade, met alle gevolgen van dien!:

  • Grote kans dat het bedrijf tijdelijk stil komt te liggen, waarbij het personeel wel doorbetaald dient te worden en ook de overige vaste lasten door zullen gaan (bedrijfsschadeverzekering?);

  • Indien er herbouw plaats dient te vinden zal er (indien mogelijk) tijdelijk een andere locatie gevonden moeten worden (extra kostendekking?);

  • Wellicht dat er machines gebruikt worden welke niet op korte termijn vervangen kunnen worden.... (machinebreukverzekering?).

Ook hierbij geldt dus, voorkomen is beter dan genezen....! Hoewel een bedrijf vaak aanhikt tegen de kosten van de vijfjaarlijkse controle, is het wel verstandig om dit tijdig te doen. Vindt de keuring van de elektrische installatie niet tijdig plaats en onstaat er schade (waarbij verzekerde niet kan aantonen dat de schade niet is ontstaan door het niet voldoen aan deze garantiebepaling) dan zijn de gevolgen (in het ergste geval) niet te overzien.

Hoewel de door de verzekeraar gestelde eisen in de polisvoorwaarden en de bijbehorende clausules vermeld staan, is het voldoen aan deze eisen voor een bedrijf niet voldoende. Het is aanbevelenswaardig (en de arbowet eist dit ook), dat naast deze eisen ook de elektrische apparatuur, aangesloten slanghaspels, stekkerdozen etc. regelmatig op eventuele defecten/gebreken wordt gecontroleerd. En dat eventueel geconstateerde gebreken meteen hersteld worden.

Wij begrijpen dat de polisvoorwaarden en clausules voor de meeste mensen geen 'gesneden koek' zijn. Dit kan nare gevolgen hebben in geval van schade. Bent u benieuwd of u wel voldoet aan de door uw verzekeraar gestelde eisen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u graag van dienst!

Contactgegevens

 

AssurantieAdvies Jonker

Erica 36

8471 WL  Wolvega

 

06-11730906

rjonker@assurantieadviesjonker.nl

 

KvK 56534108

AFM 12041548

Recente berichten
Archief
Volg ons op
  • Twitter Basic Square
  • Facebook Basic Square
bottom of page