top of page

Inzittenden goed verzekerd!

Schadeverzekering inzittenden (SVI)

De schadeverzekering inzittenden (SVI) vergoedt de schade die inzittenden van ​een auto lijden door een ongeval. Het betreft een schadeverzekering. Dat wil zeggen dat de werkelijk geleden schade wordt vergoed. Deze verzekering keert uit ongeacht de schuldvraag! Dus ook de schuldige bestuurder krijgt op grond van de schadeverzekering inzittenden zijn schade vergoed.

Het bedrag dat de schadeverzekering inzittenden (SVI) maximaal uitkeert staat vermeld op uw polisblad. Vaak is dit maximaal € 1.000.000,- per gebeurtenis. Zijn er meerdere verzekerden die schade hebben, dan wordt het verzekerde bedrag verdeeld over de getroffen verzekerden evenredig aan de schade die zij hebben.

Wat is verzekerd op de schadeverzekering inzittenden (SVI)?

Zoals aangegeven dekt de schadeverzekering inzittenden (SVI) de werkelijk geleden schade. Zowel materiële schade, als letselschade. Hierbij moet u oa. denken aan:

  • schade aan spullen die u in de auto vervoerd

  • gederfde inkomsten

  • smartengeld

  • derving van levensonderhoud

  • medische kosten niet vergoed door u ziektekostenverzekeraar

  • uitvaartkosten die niet onder een uitvaartverzekering vallen

Twee varianten

De schadeverzekering inzittenden (SVI) is verkrijgbaar in twee varianten: een basisvariant en een uitgebreidere variant. De basisvariant dekt ongevallen in en om de verzekerde auto, dus ook bij het in- en uitstappen, tanken, of tijdens het uitvoeren van een noodreparatie. De uitgebreidere variant dekt ook schade die je oploopt bij een ongeval als voetganger, fietser, inzittende van een ander motorvoertuig, of reiziger in het openbaar vervoer.

Betere dekking dan een ongevallenverzekering inzittenden (OVI)

Waar de schadeverzekering inzittenden (SVI) de werkelijk geleden schade uitkeert, keert de ongevallenverzekering inzittenden (OVI) een vast bedrag uit bij overlijden, of blijvende invaliditeit door een verkeersongeval. De ongevallenverzekering voor inzittenden (OVI) betreft een zogenaamde sommenverzekering. Hierbij is de werkelijke schade niet van belang, maar wordt een vantevoren afgesproken bedrag uitgekeerd als er sprake is van een gedekte gebeurtenis. Vaak wordt er bij overlijden (vaak rubriek A genoemd) bijvoorbeeld € 5.000,- uitgekeerd en bij blijvende invaliditeit (vaak rubriek B genoemd) bijvoorbeeld maximaal € 25.000,-.

Is er geen sprake van blijvende invaliditeit, dan zal er ook geen uitkering volgen. Als een verzekerde dus als gevolg van een ongeval een paar maanden niet kan werken, maar uiteindelijk wel volledig hersteld, dan is er geen financiële compensatie.

Verschil in kosten

Omdat de schadeverzekering inzittenden (SVI) een aanzienlijk uitgebreidere dekking biedt dan de ongevallenverzekering inzittenden (OVI) is hiervoor ook een iets hogere premie verschuldigd. Dit verschil bedraagt slechts een paar tientjes op jaarbasis, dus gezien de veel betere dekking van de schadeverzekering inzittenden (SVI) heeft deze dekking zeker de voorkeur.

Contactgegevens

 

AssurantieAdvies Jonker

Erica 36

8471 WL  Wolvega

 

06-11730906

rjonker@assurantieadviesjonker.nl

 

KvK 56534108

AFM 12041548

Recente berichten
Archief
Volg ons op
  • Twitter Basic Square
  • Facebook Basic Square
bottom of page